på Dombås, Dovre

Sivil tilhørighet
Til 1861: Lesja kommune

Grend og gårder (Domås-gardene)