i Oppigarden, Gjerdset, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 129, bnr. 3)

Matrikkel
1950: gnr. 5, Gjerset, bnr. 3, Gjerset. Skyld: 4 mark 65 øre