på Vikanes, Heggdalsvik, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 44, utskilt 1924 som bnr. 3
Fra 2020: gnr. 444, bnr. 3