Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (s.d.)

Matrikkel
1950: gnr. 26, Haukebøen, bnr. 1, Haukebøen. Skyld: 4 mark 2 øre
Fra 1964: gnr. 135, bnr. 1