på Föhr, Danmark

Sivil tilhørighet
Før 1864: hertugdømmet Slesvig (øst) og Ribe stift (vest)
Fra 1864: Preussen
Fra 1871: Tyskland