på Lunden, Børsa

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Skaun kommune

Matrikkel
1950: gnr. 43, Lunden
Fra 1965: gnr. 138

Skrivemåter
Lunden (godkjent av kartverket 1968, anbefalt form)
Lund (godkjent av kartverket 1971)