på Harøya, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1867: Sandøy kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Geistlig tilhørighet
1589: Aukra prestegjeld, Harøy kapellsogn
Ved reskript av 7.4.1809: Aukra prestegjeld, Sandøy sogn

Gården Myklebust lå i Haram