på bnr. 2, Haukabøen, Aukra

I Molde kommune fra 1.1.1964 (gnr. 135)