i Kristianopel, Danmark

Sivil tilhørighet
Fra 1658: Sverige