i Byneset

Sivil tilhørighet
Opprinnelig egen kommune
Fra 1.1.1964: Trondheim kommune