i Byneset kirke

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Trondheim kommune