i Dalene prosti

Delt i nordre og søndre ved resolusjon av 14.6.1843