på Hagset, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 38
Fra 2020: gnr. 438

Tidligere kalt Kroksgarden
På Otrøya