på Øvre Høstad, Nordre Høstad, Byneset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Trondheim kommune

Matrikkel
1950: gnr. 60, Høstad nordre, bnr. 1, Høstad nordre. Skyld: 7 mark. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=16&hid=487&gnr=60
Fra 1964: gnr. 277, bnr. 1

Skrivemåter
Øvre Høstad (godkjent av kartverket 1.7.1972, anbefalt form)
Høstad øvre (godkjent av kartverket 1.7.1972)