i Hamna, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 56, Havnen. Skyld: 1 daler 4 ort 23 skilling
1950: gnr. 57, Risviken, bnr. 1, Havnen. Skyld: 2 mark 14 øre
Fra 2020: gnr. 457

På Otrøya