på Haukabøen, Aukra

Sivil tilhørighet
1924–1963: Nord-Aukra kommune
Fra 1.1.1964: Molde kommune (s.d.)

Matrikkel
1950: gnr. 26, Haukebøen
Fra 1964: gnr. 135