i Gausetvika, Gauset, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 131, bnr. 2)