på Brenslan, Byneset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Trondheim kommune

Matrikkel
1950: gnr. 67, Brenslan
Fra 1964: gnr. 284