i Brevik kirke

Sivil tilhørighet
Fra 1964: Porsgrunn kommune