i Bremsnes kirke

Sivil tilhørighet
1838–96: Kvernes kommune
1897–1963: Bremsnes kommune
Fra 1.1.1964: Averøy kommune

Geistlig tilhørighet
Kvernes prestegjeld, Bremsnes sogn

Matrikkel
Gnr. 52, bnr. 790