på Kalsnesremma, Kalsneset, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Fra 1964: under gnr. 113