på Dale, Bremsnes

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Kristiansund kommune

Matrikkel
Gnr. 31