i Bolgvåg, Bolga, Bremsnes

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Frei kommune
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune (gnr. 138, bnr. 5)

Matrikkel
1950: gnr. 38, Bolgen, bnr. 5, Bolgvaag. Skyld: 1 mark 2 øre