på Ramsøyan, Bremsnes

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Averøy kommune

Matrikkel
1950: gnr. 80, Ramsø. Gnr. 52, Bremsnes, bnr. 62, Lille Ramsø.

Sør- og Nørd-Ramsøya