i Brunlanes

Sivil tilhørighet
Før 1988: Brunlanes kommune
Fra 1.1.1988: Larvik kommune