på Seime, Breim

Sivil tilhørighet
Fra 1965: Gloppen kommune (gnr. 115)