på Dyrset, Bremsnes

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Averøy kommune

Matrikkel
Gnr. 69