på Bogstad, Breim

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Gloppen kommune (gnr. 117)