i Bremsnes

Sammenslått med andre kommuner 1.1.1964