på Øvreset, Breim

Sivil tilhørighet
1837–85 og fra 1.1.1964: Gloppen kommune

Matrikkel
Fra 1886: gnr. 9