på Tranøya, Brattvær

Gnr. 33

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Smøla kommune