på Brattværet, Brattvær

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Smøla kommune

Gnr. 49