på Råket, Brattvær

Gnr. 44

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Smøla kommune