på Hallarøya, Brattvær

Gnr. 32

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Smøla kommune