aandahl
Peder Pedersen  ( - etter 1752)
Åndal, Aandal
Aandal, Anna Marie  (1881 - 1975)
Anne Aslaksdotter på  (1812 - 1897)
Anne Bjørnsdotter på  ( - før 1792)
Beret Knutsdotter på  (ca. 1781 - 1822)
Erik Ellingsson  (ca. 1710 - 1748)
Fredrik Andersson på  (1723 - ca. 1810)
Gjøri Andersdotter på  ( - etter 1762)
Jakob Ellevsson på  ( - ca. 1731)
John Kristensson  (1829 - 1911)
Jørn Olsson på  (1754 - 1797)
Malina Olsdotter  (1841 - 1931)
Ola Ellingsson på  ( - 1743)
Ola Fredriksson på  (1755 - 1825)
Ola Olsson på  (1739 - ca. 1811)
Ola på  ( - etter 1750)
Ola Styrkårsson på  (ca. 1707 - ca. 1762)
Per Perssen  ( - etter 1752)
Sjurd Hansson på  (ca. 1741 - 1801)
Sjurd Jonsson  (ca. 1741 - 1801)
Tøger Andersson på  (1815 - 1876)
Åndhaug
Ånstad
Peder Olsson på  (ca. 1855 - )
Åram
Aslak Hallvorsson på  (ca. 1690 - 1765)
Hallvor Jonsson på  (ca. 1621 - ca. 1703)
Ingeborg Knutsdotter på  (1823 - 1889)
Jon Hallvorsson på  (ca. 1681 - 1741)
Mats Olsson på  ( - 1758)
Ola Hallvorsson på  (ca. 1687 - ca. 1725)
Ola Hansson på  (ca. 1697 - 1762)
Aare
Susanne  (ca. 1772 - 1813)
Årheim
Rasmus Mattisson på  (ca. 1693 - 1756)
Årnes
Årsbogen
Erik Arntsson i  (ca. 1845 - 1882)
Hanna Marie Olsdotter i  (ca. 1853 - )
Årset, Aarset
Alv Pålsson på  (1665 - 1729)
Anne Persdotter på  ( - etter 1702)
Anne Persdotter på  (1735 - 1794)
Aarset, Berrit Estensdatter  (1755 - ca. 1794)
Botolv Estensson på  (1751 - omkr. 1820)
Brit Estensdotter på  (1755 - ca. 1794)
Brit Persdotter på  (omkr. 1680 - 1762)
Brita Jonsdotter på  (1753 - før 1815)
Esten Persson på  (ca. 1698 - 1774)
Knut Persson på  ( - 1731)
Kristi Persdotter på  ( - etter 1719)
Laura  (1913 - 2013)
Mali Knutsdotter på  ( - ca. 1701)
Mali Persdotter på  ( - etter 1702)
Mari Persdotter på  ( - etter 1702)
Mats Persson på  (ca. 1692 - etter 1702)
Ola Kristensson på  (1780 - 1823)
Ola Persson på  (ca. 1687 - etter 1702)
Per Olsson på  ( - før 1697)
Per Persson på  (ca. 1687 - etter 1702)
Rasmus Persson på  (ca. 1693 - 1767)
Aarseth
Marit  (1906 - 1985)
Aarvig
Peder Pedersen  (1749 - 1830)
Aamund Poulsen  (ca. 1680 - 1755)
Aarviig
Peder Bersvendsen  (ca. 1722 - 1807)
Årvika
Bergsvein Persson i  (ca. 1694 - 1778)
Kari Persdotter i  (1783 - 1855)
Marte Larsdotter i  (ca. 1745 - 1807)
Marte Sjurdsdotter i  (ca. 1759 - 1841)
Per Bergsveinsson i  (ca. 1722 - 1807)
Per Persson i  (1749 - 1830)
Sissel Persdotter i  (ca. 1724 - 1778)
Aarø, Årø
Agnes  (1908 - 1990)
Albert  (1899 - 1996)
Amund Trondsson  (1833 - 1906)
Årø, Anders Kristenssen på  (ca. 1745 - 1818)
Anders Nilssen  (1896 - 1896)
Årø, Anders Rasmusson på  ( - etter 1776)
Andreas Hansen  (1881 - 1881)
Ane  (1858 - 1935)
Ane Martha Tønnesdotter  (ca. 1840 - 1913)
Anna Cicilie  (1896 - )
Anna Marie  (1916 - 2000)
Anna Oline  (1896 - 1982)
Årø, Anne Gunnarsdotter på  (ca. 1680 - 1727 eller 1728)
Anne Helena  (1915 - 2006)
Årø, Anne Jakobsdotter på  (ca. 1740 - 1804)
Årø, Anne Jakobsdotter på  (1771 - før 1822)
Årø, Anne Jonsdotter på  ( - etter 1766)
Årø, Anne Kristensdotter på  (ca. 1726 - 1758 eller 1759)
Årø, Anne Olsdotter på  ( - etter 1893)
Årø, Anne Olsdotter på  ( - etter 1757)
Årø, Anne Ottarsdotter på  (1725 - før 1792)
Årø, Anne Persdotter på  (ca. 1699 - ca. 1752)
Årø, Anne på  ( - etter 1776)
Årø, Anne på  ( - ca. 1742)
Årø, Anne på  (ca. 1680 - 1727 eller 1728)
Årø, Anne på  (ca. 1755 - )
Anne Sofie  (1891 - 1926)
Arne  (1937 - 1937)
Årø, Arne Larsson på  (ca. 1732 - )
Arthur Ferdinand  (1914 - 1998)
Arthur Johan  (1911 - 2002)
Årø, Aslak Gunnarsson på  (ca. 1695 - ca. 1770)
Aslaug  (1915 - 1989)
Aud  (1913 - 1972)
Årø, Beret  (ca. 1762 - 1813)
Beret  (1863 - 1944)
Beret Maria Lassesdotter  (1849 - 1920)
Årø, Beret Olsdotter  (ca. 1762 - 1813)
Årø, Beret Persdotter på  ( - etter 1772)
Bernhard  (1894 - 1915)
Bernhard  (1918 - 1989)
Bernhard Olsson  (1863 - 1946)
Bjarne  (1924 - 2003)
Årø, Brit Nilsdotter på  (1736 - ca. 1738)
Årø, Brit Olsdotter på  (ca. 1698 - 1771)
Aarø, Årø (forts.)
Årø, Brit Persdotter på  (1739 - ca. 1771)
Dagny  (1928 - 2016)
Edvard Sivertsson  (1834 - 1913)
Elise Olivia  (1893 - 1983)
Ellyn  (1913 - 1996)
Årø, Erik Gunnarsson på  (ca. 1681 - 1747)
Årø, Gjertrud på  ( - etter 1738)
Årø, Gunnar Olsson på  ( - etter 1740)
Årø, Guri Ivarsdotter på  (ca. 1759 - 1832)
Halfred Arne  (1914 - 1990)
Halfred Ingvald  (1892 - 1974)
Hallemann  (1914 - 1990)
Årø, Hallvor Persson på  (ca. 1741 - 1821)
Hanna Jonette  (1888 - 1972)
Årø, Hans Andersson på  (1827 - 1904)
Hans Andreas Hansen  (1851 - 1915)
Hans Iversen  (1864 - )
Hans Kristian  (1864 - )
Årø, Hans Persson på  (ca. 1798 - 1809)
Harald  (1937 - 1937)
Harald Ingvald  (1887 - 1974)
Helga Hansen  (1878 - 1969)
Helga Kristine  (1878 - 1969)
Årø, Henning Kristenssen på  (ca. 1739 - 1788)
Henriette Jensine  (1878 - 1962)
Henriette Jensine Hansen  (1878 - 1962)
Inga Andrea  (1883 - 1973)
Inga Johanne  (1883 - 1910)
Ingeborg  (1887 - 1979)
Ingeborg  (1914 - 1994)
Ingeborg Karoline  (1889 - 1908)
Årø, Ingeborg Olsdotter på  (ca. 1752 - før 1815)
Årø, Ingebrigt Eriksson  (ca. 1711 - 1779)
Årø, Ingebrigt Åmundsson på  (ca. 1699 - før 1763)
Ingvald  (1894 - etter 1900)
Ingvar Sandersson  (1853 - 1889)
Ivar Arnold  (1921 - 2010)
Årø, Ivar Matssen på  (1796 - før 1846)
Årø, Ivar på  ( - etter 1521)
Årø, Ivar Sjurdsson på  (ca. 1732 - 1787)
Jan Herlof  (1914 - 1986)
Jens Andersson  (1849 - )
Jensine Hansen  (1849 - 1944)
Årø, Jesper Åmundsson på  (ca. 1705 - 1769)
Johan Fredrik Larsson  (1847 - 1927)
Johanne  (1917 - 2013)
Årø, Just Olsson på  (ca. 1725 - 1791)
Aarø, Årø (forts.)
Jørgine Olsdotter  (1865 - 1927)
Årø, Jørn på  ( - etter 1781)
Karen Anette  (1924 - 1992)
Årø, Karen på  (ca. 1751 - )
Årø, Kari Olsdotter på  (1723 - etter 1740)
Årø, Kari Olsdotter på  (1734 - før 1801)
Årø, Kari Persdotter på  ( - etter 1723)
Årø, Kirsti Ottarsdotter på  (ca. 1731 - 1775)
Årø, Kirsti Persdotter  (1761 - 1811)
Årø, Knut Åmundsson på  (ca. 1706 - 1780)
Konrad  (1912 - 1997)
Årø, Kristen Matssen på  (ca. 1794 - før 1846)
Årø, Kristen Nilsson på  (1737 - ca. 1738)
Årø, Kristi Johansdotter på  (1688 - ca. 1772)
Årø, Kristi Olsdotter på  (ca. 1816 - 1856)
Årø, Kristianna Olsdotter på  (1832 - etter 1882)
Kristin Helland  (1964 - 2020)
Årø, Lars Arnesson på  (ca. 1772 - )
Lars Ingvarsson  (1888 - 1956)
Lars Ludvig  (1869 - 1923)
Lars Ludvig Iversen  (1869 - 1923)
Årø, Lars Nilsson på  (ca. 1621 - )
Årø, Lars Nilsson på  (1734 - ca. 1738)
Årø, Lars på  ( - etter 1737)
Litle-Hans  (1851 - 1915)
Lovise  (1913 - 1995)
Ludvig  (1898 - etter 1900)
Lydia Jørgine  (1875 - 1968)
Årø, Magrete Kristoffersdotter på  (ca. 1736 - ca. 1785)
Årø, Mali Olsdotter på  (ca. 1711 - 1766)
Årø, Mari på  (1732 - )
Årø, Marit Olsdotter på  ( - etter 1740)
Årø, Marta Larsdotter på  ( - etter 1766)
Årø, Marta Olsdotter på  ( - etter 1757)
Årø, Marte på  ( - etter 1737)
Årø, Mats Kristenssen på  (ca. 1769 - ca. 1846)
Nancy Berna  (1917 - 1920)
Nils  (1913 - 1976)
Nils Hansson  (1859 - 1949)
Årø, Nils Ivarssen på  (1775 - 1834)
Årø, Nils Larsson på  (1701 - 1766)
Nils Nilssen  (1888 - 1917)
Nils Nilssen  (1914 - 1967)
Årø, Nils Nilsson på  (1807 - 1850)
Aarø, Årø (forts.)
Oddleif  (1922 - 2002)
Oddrun  (1931 - 1996)
Årø, Ola Andersson på  (ca. 1780 - )
Årø, Ola Ivarsson på  ( - etter 1820)
Årø, Ola Justsson på  (1769 - før 1812)
Årø, Ola Knutsson på  ( - ca. 1739)
Årø, Ola Olsson  (1772 - )
Årø, Ola Persson på  (ca. 1730 - 1796)
Årø, Ola på  (ca. 1780 - )
Årø, Olav på  ( - etter 1521)
Ole Arnesson  (1827 - 1915)
Årø, Ottar Persson på  (ca. 1759 - )
Paul Olsson  (1866 - )
Årø, Per Ivarsson på  ( - ca. 1742)
Årø, Per Justsson på  (1767 - 1803)
Årø, Per Ottarsson  (ca. 1794 - 1830)
Årø, Per Persson på  (ca. 1728 - 1795)
Årø, Per Persson på  (1808 - 1868)
Årø, Per på  ( - ca. 1742)
Årø, Per på  (1722 - 1775)
Årø, Per Rasmusson på  (1765 - 1843)
Årø, Per Sjurdsson på  (1722 - 1775)
Ragna  (1870 - 1952)
Ragna Edvardsdotter  (1870 - 1952)
Ruth  (1919 - )
Årø, Salamon Jonsson  (1766 - 1810)
Årø, Sigrid Lassesdotter på  (ca. 1768 - 1835)
Sivert Ingvarsson  (1882 - )
Årø, Sivert Matssen på  (1801 - før 1862)
Årø, Sjurd Ellingsson på  ( - etter 1747)
Årø, Sjurd Eriksson på  (ca. 1725 - 1778)
Årø, Sjurd Larsson på  (ca. 1690 - 1771 eller 1772)
Årø, Sjurd Persson på  (ca. 1771 - )
Årø, Sjurd på  (ca. 1771 - )
Sverre  (1917 - 1989)
Tørri Nilsdotter  (1845 - )
Wigdis  (1957 - 2003)
Årø, Ågot Jakobsdotter på  (ca. 1774 - 1806)
Åse Irene  (1928 - 2011)
Aarøe, Årøe
Alma Josefine  (1930 - 2018)
Årøe, Andreas Nilssen  (1884 - 1967)
Beret Andersdotter  (1823 - 1915)
Betsy Marie  (1915 - 1949)
Chirsten Ottes Datter  (ca. 1731 - 1775)
Erich Gundersøn  (ca. 1681 - 1747)
Erling Ottar  (1923 - 1997)
Finn Andreas  (1925 - 2011)
Frank André  (1951 - 2007)
Årøe, Fredrikke  (1892 - 1969)
Årøe, Inga  (1910 - 1910)
Ingeborg Sophie  (1865 - 1935)
Ingebreth Erichsøn  (ca. 1711 - 1779)
Kiersten Pedersdatter  (1761 - 1811)
Årøe, Magnar Hartvik  (1928 - 2000)
Nils Arvid  (1921 - 1987)
Ole Olsen  (1772 - )
Ole Olsson  (1819 - 1905)