på Tyskholmen, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune (under gnr. 135)

Matrikkel
1840: mnr. 140, Tyskholm, lnr. 371, Tyskholm. Skyld: 1 ort 17 skilling

Borgersete