på Taskeberget, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Senere i Ålesund kommune

Borgersete