på Sørnes, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Senere i Ålesund kommune

Matrikkel
1886/90: gnr. 137, Sørnes