i Steinvågen, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Senere i Ålesund

Matrikkel
Mnr. 95
1838: mnr. 121, Aspen. Skyld: 2 daler 4 ort 3 merker. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093609

Også kalt Aspa