på Stadsneset, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1977: Sula kommune

Matrikkel
1950: gnr. 111, Stadsnes