på Slinningen, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune

Matrikkel
Gården bestod til det nittende århundre av ett bruk
1840: mnr. 109
1890: gnr. 117