i Sandvika, Rørstad, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1977: Sula kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 74