på Hella, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1793: Ålesund ladested (s.d.)

Borgersete