på Ytre Heissa, Heissa, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 118, bnr. 1, 7, 13 og 14