på Fransholmen, Hamna, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Før 1968: Borgund kommune
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune
Fra 1.1.1977: Sula kommune

Matrikkel
1950: gnr. 97, Havnen, bnr. 3, Fransholmen. Skyld: 27 øre

Også kalt Nilsholmen og Vågnesholmen

Borgersete