på Gåseidhaugen, Gåseid, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 1, utskilt 22.11.1886 som gnr. 39, bnr. 4, Eidsberg