på Godøygarden, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1908: Giske kommune

Geistlig tilhørighet
1840: Borgund hovedsogn
Fra resolusjon av 21.9.1897: Borgund prestegjeld, Giske sogn

Matrikkel
Mnr. 92
1840: mnr. 115, Godø (Gudø). Skyld: 31 daler 2 ort 5 skilling
1890: gnr. 124, Godøen. «Udtales Gøina»
1950: gnr. 124, Godøen (overstrøket: Godøy)

Skrivemåter
Godøy (vedtatt av kartverket 17.2.2004)
Godøygarden (vedtatt av kartverket 17.2.2004)
Godøya (avslått av kartverket 17.2.2004)

På Godøya