på bnr. 2, Gjerset, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
1965–2019, 2024–: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 168, Gjerset, bnr. 2, Gjerset. Skyld: 2 mark 21 øre
Fra 2020: gnr. 468, bnr. 2

Kalt Ellinggarden etter bruker 1838–40