på bnr. 1, Gjerset, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
1965–2019, 2024–: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 168, Gjerset, bnr. 1, Gjerset. Skyld: 2 mark 15 øre
Fra 2020: gnr. 468, bnr. 1

Kalt Massgarden etter bruker 1810–38