i Sørengarden, Giske, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Før 1908: Borgund kommune
Fra 1.1.1908: Giske kommune

Matrikkel
1950: gnr. 127, Giske, bnr. 23, Giske. Skyld: 1 mark 93 øre

Navn etter Søren Jakobsson, bruker 1732–70 (s.d.)