på Giske, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Før 1908: Borgund kommune
Fra 1.1.1908: Giske kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1898: Borgund hovedsogn
Fra 1.1.1898: Borgund prestegjeld, Giske sogn
Giske ble eget prestegjeld ved resolusjon 18.3.1966

Matrikkel
1950: gnr. 127, Giske

Også kalt Heimegiske (1732) og Giskegarden