på Blindheim, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Gryta skipreide
Fra 1823: Borgund tinglag
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 17, Blindem