på Ytre Harøya, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (gnr. 117)

Matrikkel
1950: gnr. 46, Harøen ytre