i Vågen, Vestad, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (under gnr. 118, bnr. 8)

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 47, Vestad, bnr. 8, Vaagen. Skyld: 67 øre

Skrivemåter
Vestadvågen (vedtatt av kartverket 2.2.2006)
Vestavåg (avslått av kartverket 2.2.2006)