i Vika, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (gnr. 106)

Matrikkel
1950: gnr. 34, Viken med Kjønnøen, Viken ytre og Størkerhaugen

Det var gjestgiveri der i 1806