på Tungehaugen, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune

Uttale: Tongehæun

Haugen midt på tangen ned mot Tunga