på Alnes, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1908: Giske kommune

Geistlig tilhørighet
1840: Borgund hovedsogn
Fra resolusjon av 21.9.1897: Borgund prestegjeld, Giske sogn

Matrikkel
1840: mnr. 117, Alnæs. Skyld: 14 daler 1 ort 12 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093609
1950: gnr. 126, Alnes

På Godøya